04-October-23
  • Menu

ตะลุยฝันสองพันไมล์ (2): นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

Home » ตะลุยฝันสองพันไมล์ (2): นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
Klook.com

วันแรกของทัวร์นกขมิ้น: นิวยอร์ค – ฟิลาเดเฟีย – วอชิงตัน

เราเริ่มออกเดินทางจากนครนิวยอร์ค มุ่งสู่วอชิงตัน ดีซี โดยแวะที่ฟิลาเดลเฟีย ตามสูตรสำเร็จของการทัวร์ในเส้นทางนี้ ระยะทางจากนิวยอร์ค ถึง ฟิลาเดลเฟียประมาณ 100 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง

ฟิลาเดลเฟีย เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเพนซิลเวเนีย มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอเมริกา มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชม คือ ดิอินดีเพนเด้นท์ฮอลล์ (The Independence Hall) สถานที่ประวัติศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 1776

ตัวอาคารดิอินดีเพนเด้นท์ฮอลล์สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานิติบัญญัติของอาณานิคมสำหรับจังหวัดเพนซิลเวเนีย (ต่อมาคือศาลาว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย)  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ. 1979

หอระฆังบนยอดอาคาร และ อนุเสาวรีย์ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา

ตรงข้ามกับ The Independence Hall จะเป็น Liberty Bell Center (อาคารกระจกด้านหน้า)

Liberty Bell Center สถานที่เก็บระฆังและเเสดงนิทรรศการ ข้อมูลและประวัติ สามารถเข้าไปชมได้ฟรี

ระฆังสันติภาพ (Liberty Bell) เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ถูกตีส่งเสียงก้องกังวานหลังคำประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี 1776

ระฆังเสรีภาพใบนี้มีเส้นรอบวง 12 ฟุต น้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมสภา หรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช รอบๆ ระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพ “Proclaim LIBERTY throughout all the land unto all the inhabitants thereof,” (ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้)

The Independent Hall ที่ปรากฎอยู่บนธนบัติ 100 ดอลล่าร์ ของอเมริกา

จากฟิลาเดลเฟียไปวอชิงตัน ดีซี ระยะทางประมาณ 140 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง

วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) เป็นเมืองหลวงปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐ ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายองแม่น้ำ Potomac คำว่า ดี.ซี. ย่อมาจาก District of Columbia (เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆในอเมริกา คือเป็นเมืองอิสระ ไม่มีฐานะเป็นรัฐ แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐใด

สหรัฐอเมริกานั้นมีรัฐอยู่แห่งหนึ่งชื่อ รัฐวอชิงตัน (Washington State) ซึ่งทำให้เรามักสับสนกับเมือง วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐวอชิงตันนั้นเป็นรัฐใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเมืองหลวงของรัฐชื่อ ซีแอตเติ้ล

ชื่อวอชิงตัน ดี.ซี. นี้นำมาจากชื่อของ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา บวกกับชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกา ภายหลังจากอเมริกาได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้ว ก็มีการย้ายเมืองหลวงไปในที่ต่าง ๆ (รวมถึงฟิลาเดลเฟีย) จนในปี ค.ศ. 1790  จอร์จ วอชิงตัน จึงได้เลือกดินแดนที่เป็นวอชิงตันทุกวันนี้เป็นเมืองหลวงถาวร มีการวางผังเมืองและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย อาคารที่สำคัญคือ ตึกรัฐสภา ไวท์เฮ้าท์หรือทำเนียบประธานาธิบดี นอกจากนั้นก็ได้สร้างอาคารที่ทำการของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกเป็นส่วนใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวในวอชิงตันนี้แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน คือ พิพิธภัณฑ์ ที่ทำการของรัฐบาล อนุสาวรีย์ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สถานที่สำคัญในเมือง ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่รอบๆบริเวณทีเรียกว่า National Mall อันเป็นสนามหญ้ากว้างยาวทอดตัวระหว่าง อนุสาวรีย์ลินคอล์นกับอาคารรัฐสภา เป็นที่ที่ผู้คนนิยมมานั่งเล่นและพักผ่อน

ในบริเวณ National Mall เป็นท่ตั้งของสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ ที่บริหารจัดการและได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผู้บริจาคต่างๆ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แต่ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย และหน่วยงานสนามอีกมากมายอยู่ในเมืองนิวยอร์ก เวอร์จิเนีย ปานามา และที่อื่นๆ มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น มีให้ดูตั้งแต่หินดินทรายไปจนถึงยานอวกาศ เหมาะสำหรับทุกคนที่ชมชอบการค้นคว้าหาความรู้

Smithsonian Institution Building หรือที่เรียกว่า Smithsonian Castle เป็นศูนย์ข้อมูลและที่ทำการใหญ่ของสถาบันฯ

National History Museum  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เสียดายทีเราไม่มีเวลาพอในการเข้าชม

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

National Air and Space Museum - NASM

ด้วยเวลาเท่าที่มี เราตัดสินใจเลือกเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum – NASM)

National Air and Space Museum - NASM

NASM เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน เป็นแหล่งรวมวัตถุที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยานและอวกาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการบินและอวกาศการบิน รวมถึงกิจการด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับโลก และภูมิฟิสิกส์ เครื่องบินและอวกาศยานส่วนใหญ่ที่ตั้งแสดงที่นี่เป็นเครื่องต้นแบบหรือเครื่องสำรองของเครื่องที่ใช้งานจริงทั้งสิ้น

National Air and Space Museum - NASM

National Air and Space Museum - NASM

National Air and Space Museum - NASM

น่าอิจฉาพวกเด็กๆอเมริกัน ในโอกาสของการเรียนรู้…

เครื่องบินต้นเเบบของจริง ของสองพี่น้องตระกูลไร้ท์

# สิ่งที่คิดไว้ว่าจะได้เห็น.. U.S. Capital หรือ ตึกรัฐสภาของอเมริกา

# ภาพของจริงที่ได้เจอ TT

ค่อยยังขั่วที่อันนี้เหมือนที่คิดหน่อย.. Washington Monument (อนุเสาวรีย์วอชิงตัน) ^^

อันนี้ก้อเสียดายที่ไม่มีโอกาสเข้าไปชมได้ไกล้กว่านี้ เพราะติดงานอะไรสักอย่างของเทศกาลอีสเตอร์.. The White House (ทำเนียบประธานาธิบดี) เลยไม่ได้เจอกัน.. คราวหน้าละกันนะ

อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial)  ตั้งอยู่สุดทางทิศตะวันตกของ The Mall เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินอ่อนโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกรีก เสาแบบดอริค 38 ต้นที่เรียงรายรอบอาคารหมายถึง 38 มลรัฐซึ่งรวมกันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี ลินคอล์น

ภายในอาคารมีรูปปั้นของประธานาธิบดีลินคอล์นในท่านั่งประดิษฐานอยู่ ทางกำแพงด้านซ้ายได้จารึกสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีลินคอล์นที่กล่าว ณ Gettysburg  อันเป็นอมตพจน์ที่ได้รับการยกย่องว่าจับในอเมริกันยิ่งนัก “The government of the people, by the people, for the people”

มุมมหาชนที่คุ้นตาอีกรูป ถ่ายจากหน้าอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial)

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (Korean War Memorial) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) สร้างเมื่อ ค.ศ. 1995 เป็นรูปหล่อด้วยเหล็กกล้าขัดเงาจำนวน 19 รูปของทหารเหล่าต่าง ๆ ของสหรัฐที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี ในท่ากำลังลาดตระเวณ สวมเสื้อฝน มือถือปืน ใบหน้าสะท้อนถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและหวาดกลัว

ปิดท้ายรายการวันนี้ ด้วยการลงเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งเเม่น้ำ Potomac

Ronald Reagan Washington International Airport

เพิ่งได้ความรู้มาว่า เพนตากอน หรือ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ก็ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้ด้วยเช่นกัน 

Photo Credit: Wikipedia
Photo Credit: Wikipedia

เพิ่งผ่านไปแค่วันเดียว ทำไมรู้สึกว่าไปไหนมาไหนเยอะ…จัง ^^

—: ตอนต่อไป : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ.. น้ำตกไนเเองการ่า :—

Klook.com