24-July-24
  • Menu
Klook.com
Home » พระธาตุมุเตา

Tag - พระธาตุมุเตา

เมียนมาร์ (3): หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)

เช้าวันรุ่งขึ้น เราออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดีโดยเส้นทางหลวงย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง คุณไคน์พาเเวะร้านอาหารริมทางหลวงเพื่อให้ลองชิมอาหารเช้าแบบพม่า เรียกว่า Mohinga ลักษณะคล้ายๆ กับขนมจีนน้ำยาป่าบ้านเรา ซึ่งน้ำซุปจะมีส่วนผสมของสมุนไพร...