04-October-23
  • Menu
Klook.com
Home » มอสโคว

Tag - มอสโคว

พรีเวียตมอสโคว: เดินเที่ยว Red Square

เครื่องบินเราถึงจุดหมายปลายทางที่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo) ของกรุงมอสโควอย่างราบรื่นตามกำหนด ใช้เวลาในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองไม่นาน ก็ได้ออกมาเหยียบแผ่นดินที่เคยมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และยาวนาน สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 35 กิโลเมตร ...

Klook.com