04-October-23
  • Menu
Klook.com
Home » วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี

Tag - วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี

เมียนม่าร์ (5): เจดีย์กลางน้ำที่สิเรียม (Kyautan Pagoda)

วันสุดท้าย โปรแกรมของเราคือไปไหว้เจดีย์กลางน้ำที่สิเรียม และเก็บตกสถานที่รอบๆเมืองย่างกุ้ง ก่อนมุ่งหน้าไปสนามบินในตอนเย็น ตันลยิน (Thanlyin) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า สิเรียม (Syriam) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของเเม่น้ำหงสาวดีในบริเวณที่ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำย่างก้ง...

Klook.com