14-June-24
  • Menu
Klook.com
Home » สามพันโบก

Tag - สามพันโบก

ชมธรรมชาติงาม ที่สามพันโบก

สามพันโบก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ไทร ห่างจากตัวเมืองอุบลฯไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 120 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มาของชื่อเรียก “สามพันโบก” ก็เนื่องจากบนแก่งหินนี้มีหลุมหรือแอ่ง...

Klook.com