15-June-24
  • Menu
Klook.com
Home » เทพทันใจ

Tag - เทพทันใจ

เมียนม่าร์ (2): พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

เราเริ่มต้นโปรแกรมของวันนี้ที่ มหาปาสณคูหา (Maha Pasana Guha) มีความสำคัญทางพุทธศาสนา คือเป็นสถานที่ที่ใข้ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 (ค.ศ. 1954-1956) มีลักษณะเป็นหอประชุมกว้างใหญ่ ซ่อนตัวอยู้ใต้เนินดิน(มองดูคล้ายๆเป็นถ้ำ) ภายในมีลักษณะเป็นห้องโถงประชุมขนาดใหญ่ มีอัฒจันทร์รอบๆ...

Klook.com