23-April-24
  • Menu
Klook.com
Home » Dubrovnik Cable Car

Tag - Dubrovnik Cable Car

โครเอเชีย: Dubrovnik (2) – ป้อม Lovrijenac และดูบรอฟนิกเคเบิ้ลคาร์

– ป้อมลอฟริเจแนค (Lovrijenac Fort) – ป้อม Lovrijenac ตั้งอยู่นอกกำแพงทางทิศตะวันตกของเมืองเก่าบนหน้าผาสูง 37 เมตร ทำหน้าที่ป้องกันข้าศึกจากทางทะเลร่วมกับป้อม Bokar ที่อยู่ตรงหัวมุมของกำแพงเมือง ได้รับฉายาว่า ‘ยิบรอลตาร์แห่งดูบรอฟนิก’...

Klook.com