15-June-24
  • Menu
Klook.com
Home » Euro SIM Card

Tag - Euro SIM Card

รีวิว: ซิมการ์ดยุโรป 12 GB ใช้ได้หลายประเทศ นาน 30 วัน

ทริปเดินทางไปยุโรปของเราเมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้มีโอกาสใช้ซิมการ์ดที่ซื้อมาจาก Wise World WiFi (ไม่ได้ค่าโฆษณา^^) เนื่องจากระยะเวลาในการเดินทางของทริปนี้ค่อนข้างนานและไปหลายประเทศ Travel SIM ที่เคยใช้อยู่ประจำคงไม่สามารถรองรับความต้องการได้ เพราะใช้ดาต้าอินเตอร์เน็ตได้เพียงแค่ 4 GB...

Klook.com