24-July-24
  • Menu
Klook.com
Home » Manarola

Tag - Manarola

สู่จุดหมายปลายทางในฝัน ที่หมู่บ้าน Cinque Terre

ซิงเคว เทร์เร (Cinque Terre) มีความหมายว่า ห้าแผ่นดิน (Five Lands) เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลในแคว้น Liguria จังหวัด La Spezia ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี ประกอบไปด้วยหมู่บ้านประมงเก่าแก่ 5 แห่ง ซึ่งมีจุดเด่นคือบ้านเรือนที่มีสีลูกกวาดน่ารักๆ...