23-April-24
  • Menu
Klook.com
Home » Sombat Tours

Tag - Sombat Tours

รีวิว: เวียงพิงค์บัส First Class Seat

เวียงพิงค์บัส Super VIP เป็นบริการใหม่ของ สมบัติทัวร์  สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดเชียงราย (และจังหวัดอื่นๆในอนาคต) โดยเริ่มเปิดเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงรายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับคนที่เบื่อการเดินทางโดยเครื่องบิน อาจทดลองมาใช้บริการนี้ดูบ้าง...

Klook.com