23-July-24
  • Menu
Klook.com
Home » Stonehenge

Tag - Stonehenge

Stonehenge – สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งเกาะอังกฤษ

สโตนเฮนจ์ (Stonehenge): เป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่ (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7...