15-June-24
  • Menu
Klook.com
Home » USA

Tag - USA

ตะลอน USA West Coast (1): กรุงเทพฯ – ลอสเเองเจลิส

สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประเทศในฝันที่หลายคนตั้งใจจะไปท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะทางที่ยาวไกล พื้นที่อันกว้างใหญ่ การขอวีซ่าที่ยุ่งยาก ตลอดจนถึงเรื่องระยะเวลา, ค่าใช้จ่าย และแผนการเดินทางที่ต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้ามากมาย ฯลฯ...

Klook.com