23-July-24
  • Menu
Klook.com
Home » บึงหนองหานกุมภวาปี

Tag - บึงหนองหานกุมภวาปี

ทะเลบัวเเดงแห่งบึงหนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หนองหาน คือหนองน้ำกว้างใหญ่ในอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่กว้างไกลสุดสายตากว่า 22,500 ไร่ ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บัวแดงน้อยใหญ่จะโผล่พ้นน้ำและออกดอกสีเเดงอมชมพูบานสะพรั่งละลานตา เป็นที่สวยงามไปทั่วเวิ้งน้ำ...