15-June-24
  • Menu
Klook.com
Home » อุบลราชธานี

Tag - อุบลราชธานี

อันซีนเมืองอุบล – อุโบสถเรืองแสงแห่งวัดภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดภูพร้าว” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม เอกลักษณ์อันถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่ก็คือ ภาพของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ผนังด้านหลังอุโบสถ...

ชมธรรมชาติงาม ที่สามพันโบก

สามพันโบก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ไทร ห่างจากตัวเมืองอุบลฯไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 120 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มาของชื่อเรียก “สามพันโบก” ก็เนื่องจากบนแก่งหินนี้มีหลุมหรือแอ่ง...

Klook.com