27-September-23
  • Menu
Klook.com
Home » Pilatus Kulm

Tag - Pilatus Kulm

Pilatus Kulm

Dream Destination: สวิสเซอร์เเลนด์แดนสวรรค์ (2) – Mount Pilatus แห่งเมืองลูเซิร์น

พิลาตุส (Mount Pilatus / Pilatus Kulm) อีกหนึ่งอัญมณีแห่งธรรมชาติ ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์และบริเวณโดยรอบ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ในเขตเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ที่นี่มีเกร็ดประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันมายาวนาน ถึงตำนานมังกรอันลึกลับ...

Klook.com